Burza aktivítForum
Podmienky požívania


Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu detiziliny.sk  (ďalej len ako “portál“) je obchodná spoločnosť:

Názov spoločnosti:                     KNEZEK SK s.r.o.
Ulica a číslo:                              Jedlíková 3424/15
PSČ a mesto:                             010 15 Žilina
Štát:                                           Slovenská republika
IČO:                                          48299839
DIČ:                                          2120121311
IČ pre DPH:                              SK2120121311
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 64288/L
 

Ďalej len „prevádzkovateľ“

 
Kontakty:                      detiziliny@gmail.com
Zákaznícka linka:           +421/907/823 173
 
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O.Box B-89; 011 79 Žilina 1,
Odbor výkonu dozoru tel. č. 041/7632 130, fax č. 041/7632 193
 
2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu (ďalej len ako "používateľ").
3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.
 

Čl. II. Obsah portálu a jeho použitie

1. Obsah portálu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami a inými vizuálnymi záznamami (ďalej spoločne len ako „autorské diela“), ktoré sú chránené autorským právom prevádzkovateľa alebo 3. osôb - autorov. Prevádzkovateľ je nadobúdateľom výhradnej a neobmedzenej licencie k vlastným autorským dielam alebo má súhlas k uverejneniu autorských diel tretích osôb. Súhlas s uverejnením takýchto diel je poskytnutý treťou osobou ich zaslaním na e-mail detiziliny@gmail.com alebo info@detiziliny.sk k zverejneniu alebo inou vhodnou formou.

2. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií obsiahnutých v autorských dielach zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia neaktuálnych, nepravdivých alebo nesprávnych informácií na portáli.

3. Portál detiziliny.sk tiež sprístupňuje informácie, ktoré už boli zverejnené a sú teda verejne prístupné.

4. Na Portáli nie sú zhromažďované žiadne údaje osobnej povahy, tak ako sú definované v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

5. Používateľ je povinný neovplyvňovať funkčnosť portálu. Používateľ je ďalej povinný zdržať sa vulgárnych, urážlivých či inak nevhodných príspevkov do diskusií k jednotlivým autorským dielam uverejneným na portáli.

   

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 1. 11. 2015. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.
2. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na portáli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spracovanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb.
3. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 


Prihlásenie
 
 
Kalendár akcií a podujatí
<november 2017>
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Hľadám aktivitu:
Názov:

Organizácia:

Druh aktivity:

Vek:

Cieľová skupina:

Počet prístupov celkom: 2612870
Počet prístupov dnes: 842
 
Naši partneri:

Baby plávanie Márie Koňarčíkovej - plávanie pre bábätká od 5 mesiacov do 4 rokov


Bábkové Divadlo Žilina

Rada mládeže Žilinského kraja

www.babyburza.sk

 


Do fóra môžu prispievať iba prihlásení úžívatelia. Ak nemáte prístupové meno a heslo, kliknutím na odkaz "Registrujte sa..." sa otvorí formulár pre registráciu.
 
Mailový formulár
Predmet:Predmet:
Odosielaný text:
Váš text:
Vaša adresa:
Poslať   Zrušiť
priestor pre vašu reklamu